Podmienky prenájmu aut

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM AUTA

Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz
 • Minimálny vek vodiča je 18 rokov (v prípade VAN a luxusných vozidiel 26 rokov a minimálne 3 roky vodičskej praxe). Pre vodičov vo veku od 18 do 21 rokov sa účtuje príplatok.
 • kreditná alebo debetná karta s menom hlavného vodiča uvedeného v zmluve o prenájme vozidla

Právnické osoby 

 1. osvedčenie o registrácii.
 2. splnomocnenie spoločnosti na podpísanie zmluvy možete si stiahnut TU.
 3. výpis z Obchodného registra
 4. pas a vodičský preukaz zamestnanca prijatého na vedenie vozidla

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU

 • zahŕňa technickú kontrolu,
 • povinné poistenie (PZP),
 • havarijné poistenie,
 • diaľničnú známku za spoplatnené cesty na Slovensku,
 • asistenčné služby pri poruche vozidla.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, platené parkovanie a pokuty.

PRISTAVENIE A VRÁTENIE AUTA

Vozidlo sa prenajíma na dobu najmenej 24 hodín.

Nájomca je povinný vrátiť auto prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a dokumentmi, v dobrom prevádzkovom stave, v súlade s podmienkou zaznamenanou v správe v čase prevzatia vozidla od prenajímateľa, na čistom vnútornom a vonkajšom povrchu, berúc do úvahy prirodzené opotrebenie. Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí. 

Nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou. Ak nájomca vráti vozidlo s oneskorením dlhším ako 2 hodiny v deň ukončenia doby prenájmu, oneskorenie sa zaplatí ako ďalší deň.

POISTENIE

Všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené.

Základné havarijné poistenie (CDW) a extra havarijné poistenie (SCDW) nezahŕňajú škody spôsobené v dôsledku porušenia podmienok najmu:

 • Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča. 
 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný riadiť vozidlo bezpečne.
 • Škody spôsobené zvieratami na ceste.
 • Akékoľvek poškodenie interiéru.
 • Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené (brod, jazero, snechové závechy, Grossglockner High Alpine Road etc). Výnimkou je keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty.
 • Akékoľvek poškodenie mechanických častí a súčastí
  motorov vozidiel, na ktoré sa
  nevzťahuje príslušné poistenie
  (nefunkčnosť spôsobená
  nájomcom).
 • Stratu/vymknutie kľúčov vo vozidle.
 • Stratu dokladov.
 • Použitie nesprávneho druhu paliva.
 • Poškodenie pneumatík.
 • Krádež auta s dokladmi a kľučmi vo vnútri.

V prípade jednej z vyššie uvedených situácií všetky straty podliehajú kompenzácii nájomcu.

V prípade nenahradenia strát spôsobených vozidlu alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) poisťovňou, ak odmietnutie poskytnúť náhradu škody je spôsobené konaním alebo nečinnosťou nájomcu, nájomca uhradí škodu spôsobenú automobilu, tretím stranám (ich majetku, zdraviu).

Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celého obdobia vlastníctva nájomcu.

V prípade akéhokoľvek incidentu, akejkoľvek straty, akejkoľvek škody musí nájomca predložiť akt vypracovaný v súlade s postupom ustanoveným zákonom, ako aj uspokojivé informácie o iných stranách, účastníkoch incidentu alebo svedkoch. Prenajímateľ nie je oprávnený prijímať nároky predložené žiadnou osobou.

V prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy všetky straty, ktoré vzniknú prenajímateľovi, podliehajú kompenzácii nájomcu.

CESTA DO ZAHRANIČIA

Nájomca je povinný informovať spoločnosť BARKRO o ceste do zahraničia a cieli svojej cesty.

Cezhraničné prenájmy sú povolené do nasledujúcich krajín (zóna 1): Rakúsko, Andorra, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko , Španielsko.

Cezhraničné prenájmy sú povolené s dodatočnými nabíjačkami do nasledujúcich krajín (zóna 2): Albánsko, Bosna a Hercegovina, Grécko, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora.

Cezhraničné prenájmy sú povolené s dodatočnými nabíjačkami do nasledujúcich krajín (zóna 3): Bulharsko, Veľká Británia a Rumunsko. Prísny zákaz návštevy Bieloruska, Moldavska, Ruska, Turecka, Ukrajiny, ostrovných krajín a všetkých krajín Afriky.

Na území krajín (zóna 2 a zóna 3) neplatí poistné krytie SCDW a v prípade poistnej udalosti hradí spoluúčasť nájomca v závislosti od triedy vozidla. V prípade priestupku proti Cezhraničným obmedzeniam strácajú všetky ochrany platnosť a je uložená pokuta vo výške cezhraničného poplatku.

 

Pre vaše pohodlie si na našej webovej stránke môžete objednať diaľničné známky pre jazdu po spoplatnených diaľniciach v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku a Švajčiarsku.
Radi by sme vás informovali, že platnosť rakúskej diaľničnej známky sa vzťahuje na cestovanie po všetkých rakúskych diaľniciach, s výnimkou úsekov ciest, pre ktoré je v súlade s rakúskym spolkovým zákonom o cestných poplatkoch stanovené osobitné mýto (na fotografii nižšie sú tieto oblasti vyznačené zelenou farbou „Streckenmaut“), a to:

 • A9 Pyhrn Autobahn including the Bosruck and the Gleinalm tunnel
 • A10 Tauern Autobahn including the Tauern and the Katschberg tunnel
 • A11 Karawanken Autobahn
 • A13 Brenner Autobahn including the Europabrücke (Europa Bridge)
 • S16 Arlberg Schnellstraße including the Arlberg road tunnel

ASFINAG Streckennetz mit Mautausnahmen_Stand 11-2021

PODMIENKY ZRUŠENIA A ZMENY REZERVÁCIÍ

Rezerváciu uhradenú v plnej výške alebo čiastočne môže nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu bez zaplatenia pokuty. Ak je rezervácia zrušená menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, bude účtovaný poplatok vo výške 50 EUR alebo celá cena prenájmu, ak je hodnota nižšia.

Ste možete zmeniť svoju rezerváciu telefonicky+421951245740 alebo písomne cez email info@barkro.com

Tieto podmienky sú skrátenou informáciou všeobecných obchodných podmienok, kompletné „Všeobecné obchodné podmienky“ si môžete prezrieť  TU

Aktuálne ceny automobilov, doplnkového vybavenia, pokút nájdete TU

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať  info@barkro.com alebo +421951245740

V prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, V tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky

   Pre vyzdvihnutie auta, je potrebné mať pri sebe:

      Platný občiansky preukaz alebo pás.

      Platný vodičský preukaz pre každého vodiča ktorý je uvedený v zmluve (Vodičské preukazy v digitálnej alebo elektronickej forme nebudú akceptované).

      Kreditná karta na meno hlavného vodiča
             * pre niektoré prípady vieme akceptovať DEBETNU kartu
             * uistite sa že kartou sa da platiť v zahraničí
             * keď jeden z dokladov nebude poskytnutý, tak BARKRO má právo odmietnuť podpísanie zmluvy a žiadať o zaplatenie poplatku vo výške 50eur alebo ceny prenájmu, ak je menšia.